Pris


Pris pr. 1. Januar 2020

Prisen for en plads i mit private pasningstilbud er kr. 8925,- pr. barn pr. måned.

Kommunen dækker 75% af jeres udgifter, dog max kr. 5988,-. De kr. 5988,- modtager I forud, skattefrit på jeres private konto, fra kommunen hver måned.

Egenbetalingen er herefter pr. måned kr. 2937,-

I indbetaler det fulde beløb på kr. 8925,- på min konto senest den 1. i hver måned.

I betaler også for juli måned, selvom der afholdes ferie, og får selvfølgelig også det kommunale tilskud under både ferie og i tilfælde af sygdom.

Der ydes ikke tilskud til hel eller delvis friplads.