Praktisk info

Kontrakt:

Indgåelse af aftale/ kontrakt:

Bliver vi enige om en pasningsaftale, så laver vi en kontrakt. Kontrakten er på forhånd udarbejdet af kommunen, den underskrives af jer og undertegnede, hvorefter den sendes til godkendelse hos "Børn og Unge Århus Kommune".

Opsigelse af kontrakt:

Vores aftale/ kontrakt kan opsiges af begge parter med en måneds varsel fra den 1. eller 16. i en måned.

Hvad skal I medbringe:

Som forældre skal I selv medbringe følgende:
- Barnevogn med godkendt sele, dyne og sengetøj. Barnevognen kan stå her man- fredag.
- Bleer
- Skiftetøj
- Sut, sovetøj og eventuel puttebamse.
- Praktisk udetøj, som kan tåle at blive snavset, flyverdragt, regntøj, fodtøj, hue og vanter.

Forsikring og tilsyn

I skal som forældre sørge for, at jeres barn er dækket af jeres familie- og ulykkesforsikring, såfremt barnet forvolder skade på sig selv eller andre. Ring eventuelt til jeres forsikringsselskab og rådfør jer med dem.
Tilsyn, den private pasningsordning er underlagt pædagogisk tilsyn. Jeg får jævnligt både anmeldt og uanmeldt besøg af konsulent Kirsten Sørensen fra kommunens Børn- og Unge-afdeling.

Sygdom

Hvis jeres barn er sygt, kan jeg desværre ikke modtage det, dette for ikke at smitte de andre børn og mig selv. Småforkølelse rammer alle småbørn, og det regner jeg ikke som sygdom.
Husk venligst at give mig besked ved sygdom og raskmelding.
Hvis jeg er syg, tilbydes der ikke andet pasningstilbud. I sådanne tilfælde, skal I selv finde en pasningsløsning for jeres barn. Jeg vil gerne bemærke, at jeg i de sidste mange år ikke selv har haft en sygedag, men man kan naturligvis aldrig vide sig sikker.

Ferie-/ fridage 2020:

Vinterferie                Lukket 14. Februar
Påskeferie                 Lukket 6. April - 13. April
St. Bededag              Lukket 8. Maj
Kristi Himmelfart   Lukket 21-22. Maj
Pinse                          Lukket 1. Juni
Sommerferie            Lukket uge 28, 29 og 30
Efterårsferie             Lukket uge 42
Juleferie                    Lukket 24. Dec. - 1. Januar.
Fri-/ omsorgsdage varsles i tilstrækkelig god tid.